Tegese tembung tembung sing angel 1. Resi 11. Kumleyang 2. Mitra 12. Linambaran 3. Kalindhih 13. Timbreng 4. Dipuncidra 14. Nglemeng 5. Udreg-udregan 15. Nggameng 6. Nguwalaken 16. Dratela 7. Gegana 17. Mbujeng 8. Klebekan 18. Kadhusta 9. Laju 19. Pangarih-arih 10. Kanten-kantenan 20. Pandung

Berikut saran tentang jawaban paling tepat yang sudah IowaJournalist kurasi:


Jawaban:

 1. Resi tegese jenenge manuk jathayu.
 2. Mitra tegese kanca.
 3. Kalindhih tegese kalah.
 4. Dipuncidra tegese dicolong.
 5. Udreg-udregan tegese gégér utawa ribut.
 6. Nguwalaken tegese nguculake.
 7. Gegana tegese langit.
 8. Klebekan tegese sekarat.
 9. Laju tegese mlaku terus.
 10. Kanten-kantenan tegese ora karu-karuan.
 11. Kumleyang tegese arep tiba.
 12. Linambaran tegese lémék.
 13. Timbreng tegese petheng ndedet.
 14. Ngglemeng tegese petheng.
 15. Nggameng tegese Ireng utawa petheng.
 16. Dratela tegese tibakna.
 17. Mbujeng tegese ngguyu.
 18. Kadhusta tegese kabujuk.
 19. Pangarih-arih tegese ngeneng-ngeneng.
 20. Pandung tegese maling.

___________________________

Pendahuluan :

Tembung-tembung angel ing dhuwur kuwi kalebu ana ing wacana utawa teks sing judule PEKSI JATAYU.

___________________________

Pembahasan :

Wacana PEKSI JATAYU kalebu wacana pewayangan. Resi Jatayu salah sawijining paraga ana ing crita Ramayana.

Resi Jatayu iku manuk awujud garudha kang duweni watak wicaksana. Dheweke tansah eling marang sang Hyang Agung, mula banjur duweni jejuluk Resi.

Resi Jatayu yaiku anak saka Resi Briswawa lan Dewi Brahmanistri. Dewi Brahmanistri yaiku anak wadon saka Dewa Brahma. Dadi, kena disimpulake yen Resi Jatayu yaiku wayahe Dewa Brahma.

Resi Jatayu duwe sedulur telu yaiku Garudha harna, Garudha Brihawan, lan Garudha Sempati. Resi Jatayu nalika isi enom, kekancan raket banget karo Raja Ayodya Prabu Dasarata. Prabu Dasarata iku bapake Prabu Rama.

___________________________

Pelajari lebih lanjut :

 • Sebutna watak-watake paraga ing wacana peksi jatayu, waca ing brainly.co.id/tugas/2789287
 • Watak lan asal-usul peksi jatayu, waca ing brainly.co.id/tugas/21004308
 • Unsur intrinsik wacana Ramayana, waca ing brainly.co.id/tugas/2278683

___________________________

Detail Jawaban :

 • Mapel : Sejarah
 • Kelas : XI
 • Materi : Bab 2 – Perjuangan Daerah di Indonesia
 • Kata kunci : Wacana pewayangan, Peksi Jatayu
 • Kode soal : 3
 • Kode kategorisasi : 11. 3. 2

#TingkatkanPrestasimu


#IowaJournalist | #Indonesia | #PastiBisa | #PintarBelajar | #DuniaBelajar | #Pendidikan | #Sekolah | #AyoBelajar | #TanyaJawab | #AyoMembaca | #AyoPintar | #KitaBisa | #DuniaPendidikan #IndonesiaMaju


Sekian informasi yang dapat IowaJournalist.org rangkumkan tentang tanya-jawab yang telah Anda ajukan dan cari. Jika kamu membutuhkan Info lainnya, silahkan pilih kategori Pendidikan.

Semoga rangkuman di atas mampu bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mencari jawaban.