10 tembang pucung lan batangane

Jawaban terbaik bagi pertanyaan kamu dengan proses kurasi dari IowaJournalist.org:


Jawaban:

jawaban:

1.

Bapak pucung mlungker mlungker dudu kalung

Manggonmu neng tangan

Jarum mlaku rino wengi

Ngembrug wektu si pucung kagunan guna

 • Batangane: jam tangan

2.

Bapak pucung bunder bunder saka pohung

Isi gula jawa

Dipangan sajak mirasa

Mung ing jawa panganan iki lang ana

 • Batangane: jemblem

3.

Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung

Dawa kaya ula

Pencokanmu wesi miring

Sing disaba si pucung mung turut kutha

 • Batangane: sepur

4.

Bapak Pucung dudu watu dudu gunung

Sabane ing sebrang

Titihane sri Bupati

Yen lumaku si pucung lembehan grana

 • Batangane: gajah

5.

Bapak pucung bisa nggereng bisa mbengung

Ngambah jumantara

Kayu manuk rajawali

Wira-wiri nggawa barang lan manungsa

 • Batangane: montor mabur (pesawat terbang)

6.

Namung tutuk Lan netra kalih kadulu

Yen pinet kang karya

Sinuduk netrane kalih;

Yeku saratira bangkit ngemah-ngemah

 • Batangane: gunting

7.

Bapak pocung tanpa untu darbe siyung.

Badanira panjang.

Tutukira pan pesagi.

Dina- dina pocung nedha buntutira.

 • Batangane: Setut

8.

Bapak pocung isih enom klambi gadhung.

Yen wes rada tuwa.

Si pocung klambine kuning.

Tuwa pisan si pocung klambine abang.

 • Batangane: Mlinjo

9.

Bapak pucung rodho papat bisa mbengung

Wujud kothak dawa

Nguntal barang sakabehing

Yen wes nggereng banjur lunga tanpa kandha

 • Batangane: Trek

10.

Bapak pucung anane ing tanah kudus

Pinter nyimpen toya

Mangka tumpakani jalmi

Mbrenjul suku panjang gulu dawa

 • Batangane: onta

11.

Bapak pucung tanpa untu darbe siung

Badan ira panjang

Tutuk ira panpesagi

Dina dina si pucung mangan buntut ira

 • Batangane: sabuk

12.

Bapak pucung Cangkemu madhep mandhuwur

Sabamu ing sendhang

Pencaanmu lambung kering

Prapteng wisma sipucung mutah guwaya

 • Batangane: klenthing

13.

Bapak pucung Amung sirah lawan gembung

Pada dikunjara

Mati sajroning ngaurip

Mijil baka si pucing dadi dahana

 • Batangane: penthol korek

Penjelasan :

Pucung

Pucung merupakan salah satu dari 11 macapat. Macapat merupakan salah satu puisi (geguritan) tradisional jawa. Setiap macam macapat mewakili proses atau tahapan kehidupan manusia. Pucung sendiri mewakili fase terakhir dari kehidupan manusia.

Dalam pembentukan puisi tradisional jawa, ada patokan atau aturan susunan (paugeran) sendiri sendiri.

Paugeran macapat terdiri dari

 • Jumlah baris tiap bait (guru gatra)
 • Jumlah suku kata tiap baris (guru wilangan)
 • Bunyi akhir suku kata terakhir tiap baris (guru lagu)

Paugeran Pucung

Pucung memiliki paugeran berikut

Guru gatra = 4

Guru wilangan = 12, 6, 8, 12

Guru lagu= u, a, i, a

Pucung memiliki watak jenaka atau lucu, namun masih diselipi nasehat kehidupan.

Semoga Bermanfaat

Pelajari lainnya :

brainly.co.id/tugas/1017180

 • Sebutna paugerane tembang macapat lan terangna?

brainly.co.id/tugas/2038818

 • SEBUTKAN CONTOH-CONTOH TEMBANG MACAPAT!

_____________________________

Mapel: Bahasa Daerah (Jawa)

Kelas: 3

Materi: Tembang Macapat – Pucung

Kode kategorisasi: 3.13.-

Kata kunci: bapak, pucung, batangane

#OptiTeamCompetition


#IowaJournalist | #Indonesia | #PastiBisa | #PintarBelajar | #DuniaBelajar | #Pendidikan | #Sekolah | #AyoBelajar | #TanyaJawab | #AyoMembaca | #AyoPintar | #KitaBisa | #DuniaPendidikan #IndonesiaMaju


Sekian informasi yang dapat IowaJournalist.org rangkumkan perihal tanya-jawab yang telah Anda ajukan dan cari. Jika kalian membutuhkan informasi lainnya, silahkan pilih kategori Pendidikan.

Semoga rangkuman di atas mampu bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mencari jawaban.